Hvordan kjøpe en Garment Steamer?

2021-09-15

Først: må se hjertet som henger varm maskin - varmeapparat

Akkurat som hjertet til datamaskinen er CPU, har strykemaskinen vår også et hjerte, det vil si strykemaskinvarmeren. En god varmeapparat er aluminiumsvarmelegeme, slik at levetiden er lang, minst mer enn 10 år. For noen billige strykemaskiner er det meste av varmeapparatet laget av kobber, noe som reduserer kostnadene, men ulempen er kort levetid, langsom varmeledning, ujevn damp og en rekke problemer.

For det andre: velg funksjonene du vil ha

Mange dampstrykemaskiner har ikke bare strykefunksjon, men har også rengjørings- og rensefunksjoner. Å kjøpe en multifunksjonell dampstrykemaskin er et godt valg, men vær også oppmerksom på om dampstrykemaskinen har multi-stall dampjustering Innstillinger. Multi-gir justering, vil gjøre stryking av klær, enkel og enkel å betjene i ett trinn.

Steam Garment Steamer i bruk, vil det ofte være dryppende fenomen påvirke strykeeffekten, velg en damp Garment Steamer kan forhindre kondensvann er et godt valg, men ta også hensyn til utformingen av strykebørsten, sette opp urimelig strykebørste, kan skrape stoffet, mens stryking også har et dødt hjørne. Hvorvidt vanntanken har en ren filterdesign, om vertsdreneringsdesignen er veldig viktig, kan effektivt forhindre tilsmussing av varmepotten, forbedre maskinens levetid.  • QR